Undervisningslokaler

Frivilligcenter
Østre Ringvej 39
5750 Ringe

Kontakt Midtfyns Datastuen

Kontakt os her: link

Tilmeld dig kursus her: link

Eller ring på tlf. 2253 5317

Hvis du får tlf.svareren: indtal dit navn og telefonnr. og du bliver kontaktet snarest.

Kursus start

Forår januar 2017 fra uge 3 Tilmelding senest 12. dec. 2016

Efterår september 2017 fra uge 36 Tilmelding senest 15.aug. 2017
Man skal være medlem af Datastuen for at modtage undervisning. Pris kr. 150,- engangsbeløb. Dog ikke for enkeltlektioner.

Åben Datastue
Har du spørgsmål til din compute eller programmerr. For enkelt lektioner er tidsbestilling nødvendig på tlf. 22535317. Pris kr. 35,- Enkeltlektion er højst 1 time. med mulighed for at tilkøbe flere.
læs mere her

Priser

Nybegyndere og øvede 12 ugers kursus á 2 timer, pris. kr. 300,-
Kræver medlemskab éngangsbeløb kr. 150,-

Enkelt lektioner: Problemer med din computer eller programmer pris kr. 35,- . Enkeltlektion er højst 1 time. med mulighed for at tilkøbe flere. Tidbestilling på tlf. 22535317 er nødvendig.
Kræver ikke medlemskab.

Om Midtfyns Datastue

Foreningens navn er Midtfyns Datastue.
Hjemsted er Østre Ringvej 39, 5750 Ringe i lokaler ved Frivilligcenter Selvhjælp Midtfyn.

Midtfyns Datastue er en privat forening, som tilbyder pc-undervisning til fortrinsvis pensionister og efterlønnere over 50.

Foreningen formål er at undervise / vejlede foreningens medlemmer i brugen af computer og brug af internet m.m.

Foreningen er fortrinsvis åben for pensionister og førtidspensionister over 50 år samt efterlønsmodtagere. Partipolitiske dannelser kan ikke opnå medlemskab.

Der er tilknyttet frivillige instruktører der ikke er professionelt uddannede, men erfarne bruger, der kender til de mest almindelige ting man har brug for.

Foreningen har ca. 340 medlemmer og 10 frivillige undervisere.